Tietoa kesätyöpaikan tarjoajalle!

- Työntekijä on työsuhteessa 4H-yhdistykseen, joka huolehtii työnantajavelvoitteista. Tilaaja  suorittaa sopimuksen mukaiset maksut 4H-yhdistykselle.

- Työntilaajaa laskutetaan nuoren kahden viikon, eli 60h työstä 350 €+alv 24%, vastaavasti yhden  viikon työstä 30h, 175 €+alv 24%.

- Nuorille on annettu tiedoksi, että heidän tulee sopia kanssanne jo hyvissä ajoin työn alkamisajankohdasta, sekä muista käytännön järjestelyistä.

- Kesäduunilaisen kokonaistyöaika on 30h viikkossa/60h kahdessa viikossa. Työtuntien    tekeminen tuntilistalle myös muutoin on mahdollista.

- Työntekijän palkanmaksuperusteena sekä Teidän laskutusperusteenanne on työntekijän  tuntilistassa olevien työtuntien määrä. Tarkkailkaa listan oikeaa täyttöä ja kuitatkaa päivittäiset  työtunnit.

- Kesäduunilaiset on vakuutettu tapaturman varalta. Heillä on myös vastuuvakuutus  mahdollisten työssään aiheuttamiensa vahinkojen varalta.

- Työntilaajan vastuulla on huolehtia, että työ suoritetaan asianmukaisilla työvälineillä ja  turvallisia työtapoja noudattaen. Työntilaajan tulee antaa nuorelle riittävä opastus työhön.

Haluatko kysyä jotain?

Voit soittaa tai laittaa viestin numeroon Tiina Salonpää 0400 289330

Sähköposti: tiina.salonpaa@4h.fi