Pudasjärven 4H-yhdistys on ollut useiden vuosien ajan 15-17 -vuotiaiden nuorten kesätyöllistämisen käytännön toteuttajana yhdessä Pudasjärven kaupungin kanssa. 

Toiminnanjohtaja Tiina Salonpäältä voit kysyä nuorten kesätyöllistämiseen liittyvistä asioista. Puh. 0400 289330, tiina.salonpaa@4h.fi

Olemme valmiita toteuttamaan kesäduunikampanjan perinteiseen malliin 15-17 -vuotiaille myös vuonna 2023 yhteistyössä Pudasjärven kaupungin, paikallisten yritysten ja yksityisten työntilaajien kanssa, mikäli kampanjan toteuttamisesta tehdään sopimus kaupungin kanssa.

Vuonna 2022 ja 2023 olemme mukana 4H-järjestön Ysit töihin -kampanjassa ja toteutamme kesäduunikampanjan entistä laadukkaampana.

4H:n avulla Ysit töihin

 

Joka vuosi noin 50 000 nuorta päättää peruskoulun. Tuolloin vastuun ottaminen omasta elämästä tulee ajankohtaiseksi ja lyhytkin työkokemus on tässä vaiheessa erityisen tärkeä.

 

4H-järjestön Ysit töihin -toiminnassa parannetaan nuorten talous-, yrittäjyys- ja työelämätaitoja tarjoamalla nuorille valmennusta ja koulutusta. Toiminnan tavoitteena on työllistää nuoria vähintään kahden viikon ajaksi 9. luokan jälkeisenä kesänä.

 

Onnistunut kesätyökokemus 16-vuotiaana vahvistaa nuoren uskoa selviytymiseen työelämässä. Ensimmäinen työpaikka avaa tietä seuraavalle ja samalla on mahdollisuus jättää nuorelle muistijälki, että oma kunta on hyvä paikka tehdä työtä ja yrittää.

 

Kesätyötä voivat toiminnan kautta nuorille tarjota yritykset, erilaiset yhteisöt ja kotitaloudet. Työnantajia voi askarruttaa mm. nuoren osaaminen, perehdytys ja lainsäädäntö. Heille tarjotaan tukea ja kannustusta alaikäisten työllistämisessä Ysit töihin -toiminnan kautta.

 

Toiminnan tärkeimpinä yhteistyökumppaneina toimivat kunta ja koulut. Paikalliset 4H-yhdistykset kouluttavat 9.-luokkalaisille Ajokortti työelämään -koulutuksen osana opinto-ohjaajan tunteja. Koulutuksessa käydään läpi muun muassa työnhaku ja työelämän pelisäännöt sekä työntekijän oikeudet ja velvollisuudet.

4H:n unelma on, että jokainen 9. luokan päättävä saa kahden viikon työkokemuksen tai työllistää itsensä 4H-yrittäjänä. 4H-yhdistykset tukevat nuoria työpaikkojen hankinnassa sekä viestivät paikkakunnalla nuorten työllistämisen tärkeydestä. Kesätyötä tarjoavat yritykset, kunnat, erilaiset yhteisöt ja kotitaloudet. 

4H-yhdistykset tarjoavat myös lisäkoulutusta nuorille, mm. 4H-yritys- ja Työt alkavat -koulutuksia. Nuoret voi ottaa töihin myös paikallisen 4H-yhdistyksen kautta. Toiminnassa seurataan nuorten sijoittumista kesätyöhön ja kootaan palautetta sekä nuorten että työnantajien kokemuksista.

 

Ysit töihin -toimintaa toteutetaan jo 124 kunnan alueella. Lukuvuonna 2021–2022 kesätöitä sai 10 720 yhdeksäsluokkalaista, eli 67 prosenttia toiminta-alueen nuorista.

 

Pudasjärven 4H-yhdistys järjesti Ajokortti työelämään -koulutuksia vuonna 2022 viidelle ysiluokalle Hirsikampuksella.

 

Ysit töihin -hankkeen toteuttaa 4H-järjestö Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoituksella.